Rechtvaardiging & heiliging

Introductie

De begrippen "rechtvaardiging" en "heiliging" worden bijna altijd in een zin uitgesproken. Dit komt omdat deze twee begrippen ook alles met elkaar te maken hebben. Ze mogen niet los van elkaar gezien worden. Calvijn noemde het een tweelinggenadeGeen rechtvaardiging zonder heiliging en geen heiliging zonder rechtvaardiging.

Begrippenlijst:

Rechtvaardiging: Door het geloof in Christus niet meer schuldig aan de overtredingen van de Wet van God.

Heiliging: Een christelijke leefwijze die erop gericht is, om door de werking van de Heilige Geest, afstand te nemen van alles wat zondig is en het goede meer en meer te zoeken.

Relevante artikelen uit diverse bronnen