Vijf sola's

Introductie

Luther ontdekte bij het bestuderen van de Romeinen en Galatenbrief dat de rechtvaardiging van de goddeloze geschiedt door het geloof in de Heere Jezus Christus.
Deze rechtvaardiging wordt de gelovige door genade alleen geschonken.

In de protestantse traditie staan vijf sola's (sola=alleen) centraal, alleen door genade (sola gratia), alleen door het geloof (sola fide), alleen door Gods Woord (sola scriptura), alleen door Christus (solus Christus) wat betekent dat God alleen de eer ontvangt: soli Deo gloria.

Begrippenlijst:

Rechtvaardiging: Door het geloof in Christus niet meer schuldig aan de overtredingen van de Wet van God.

Genade: Een gunst van God, die Hij aan mensen verleent, terwijl ze die gunst helemaal niet verdiend hebben. (bijv. vergeving van zonden)

Relevante artikelen uit diverse bronnen