Terug naar overzicht

Rooms-Katholiek
Kerkorganisatie

Rooms-katholieke vrouwen: Stel ambten open

Reformatorisch Dagblad

25 MEI 2022

IMG_3303

Terug naar overzicht

Vrouwen moeten in de Rooms-Katholieke Kerk een betere en zichtbaardere plek krijgen, bijvoorbeeld in het bestuur en de ambten. Daarvoor pleit het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) in het woensdag verschenen onderzoeksrapport ”Zij heeft een verhaal”.

Bisschop dr. G. J. N. de Korte nam het rapport woensdagmorgen in Den Bosch ontvangst. In de studie komen Nederlandse vrouwen aan het woord over de toekomst van de Rooms-Katholieke Kerk. Ze doen dat op verzoek van paus Franciscus, die in het „synodaal proces” naar de internationale bisschoppensynode in oktober 2023 kerkleden heeft gevraagd mee te denken. In totaal vulden 2238 Nederlandse vrouwen de vragenlijst in, in de leeftijd van 18 tot 98. De meesten (70 procent) zijn ouder dan 50 jaar. Drie kwart van de vrouwen die meededen, gaat regelmatig naar de kerk.

Controversieel

De meeste deelnemers aan de enquête zijn positief over het vrouw-zijn in Nederland. Bij de vraag hoe zij hun vrouw-zijn binnen de Rooms-Katholieke Kerk ervaren, komt een minder positief beeld naar voren. Ruim een kwart van de respondenten ervaart dat als negatief. Het is dan ook „(hoog) tijd voor verandering”, vindt het NKV.

De meest genoemde wensen voor de toekomst van de kerk zijn meer gelijkwaardigheid en balans tussen mannen en vrouwen. Dat zou zichtbaar moeten worden in bijvoorbeeld de toelating van vrouwen tot de gewijde ambten, zoals die van priester en diaken. Als verbetering wordt onder meer ook het toestaan van het priesterhuwelijk genoemd. Het NKV roept de bisschoppen concreet op om vrouwen uit te nodigen om kerkelijke aanstellingen als acoliet en lector aan te vragen.

Het Netwerk Katholieke Vrouwen vraagt de Nederlandse bisschoppen, „in het besef dat deze punten binnen de kerk van vandaag controversieel zijn”, het theologisch onderzoek naar en het gesprek over de toelating van vrouwen tot de diakenopleiding en het diakenambt te stimuleren. „Onderzoek de mogelijkheden tot vernieuwing van het priesterambt ten dienste van de kerk van morgen. Stel u open voor een gesprek met vrouwen die vragen om hiertoe toegelaten te worden.”

In het rapport ”Zij heeft een verhaal” klinkt het vaakst het verlangen naar een kerk die meer in de samenleving staat en zich daaraan aanpast. De Rooms-Katholieke Kerk zou ook meer werk moeten maken van haar diaconale taak in de wereld.

Veel vrouwen wensen veranderingen ten aanzien van de leer, zoals een „eigentijdser standpunt ten aanzien van seksualiteit en gender”, het toestaan van het homohuwelijk en de mogelijkheid om te hertrouwen na een scheiding.

Schreeuw

Bisschop De Korte zei in een reactie dat hem het „diepe verlangen naar gelijkwaardigheid” tussen mannen en vrouwen opviel, maar ook het verlangen van kerkleden „naar kennis van Schrift en Christus.”

Hij signaleerde dat veel rooms-katholieken in ethische kwesties anders denken dan wat de leer van de kerk is. „De toekomst is open, wie weet wat de Heilige Geest de kerk wil laten ontdekken.”

Kerkrechtdeskundige prof. dr. M. Wijlens, hoogleraar in Erfurt en door paus Franciscus benoemd tot consultor van de ”bisschoppensynode 2021-2023”, zei via een videoverbinding dat het rapport een „vraag, bijna een schreeuw” is om gehoord te worden. „Een diep verlangen van vrouwen om hun gaven in de kerk te gebruiken.”

Het onderzoek van het NKV gaat deel uitmaken van een eindrapport dat de Nederlandse bisschoppen in juli bespreken. Dat wordt vervolgens naar Rome gestuurd voor de bisschoppenconferentie in 2023.

Foto niet behorend bij artikel, afkomstig uit archief IRS.