Op zoek naar de Waarheid

Informatie over de verhouding rooms-katholieken en protestanten

Het kenniscentrum IRS is een digitaal platform met informatie over de verhouding Rome - Reformatie.
Wederzijdse beeldvorming bij rooms-katholieken en protestanten is niet altijd gebaseerd op juiste informatie. Hierin wil dit kenniscentrum een rol vervullen door het aanreiken van veel feitenmateriaal.
Het kenniscentrum kent een viertal categorieën. Iedere categorie is opgedeeld in collecties. Binnen de collecties zijn naast unieke informatie ook duizenden relevante artikelen beschikbaar uit Digibron en diverse andere bronnen.

Niet alle artikelen worden onderschreven door de Stichting In de Rechte Straat maar geven wel een breed beeld van alle ontwikkelingen in de verhouding Rome - Reformatie.

Recent geplaatste artikelen:

"Dreigen we de besten te verliezen?"Lees het artikel

" Oud-Katholieken bieden je een glimp van de kerk van morgen"Lees het artikel

"Een unieke oecumenische blik op de geloofsbelijdenis"Lees het artikel

"Reformatie vandaag" Boekbespreking door Dr. P. de VriesLees het artikel

"Luther ontdekte dagelijks nieuwe schatten in de Bijbel."Lees het artikel

"Credo van Nicea-Constantinopel overbrugt kloof tussen Rome en Reformatie"Lees het artikel

"Rooms-katholicisme en Biblebelt hebben de nodige raakvlakken"Lees het artikel

"Verschil kerkhervormers Johannes Calvijn en Maarten Luther"Lees het artikel

"De ontdekking van Maarten Luther"Lees het artikel

"Protestants Nederland in debat over Rome en Reformatie"Lees het artikel

Hoogleraren over Rome-Reformatie: "De betekenis van de Reformatie"Lees het artikel

"Terug naar Paulus’ visie op rechtvaardiging"Lees het artikel

"Wat deed Maarten Luther in 1519?"Lees het artikel

"Dr. Plaisier: Radicale stappen voor samengaan Rome en Reformatie"Lees het artikel

Hoogleraren over Rome/Reformatie."Ook de Reformatie heeft een reformatie nodig"Lees het artikel

Hoogleraren over Rome/Reformatie." Katholiek en hervormd (gereformeerd)"Lees het artikel

Hoogleraren over Rome/Reformatie. "Is de roomse kerk reformatorischer geworden?"Lees het artikel

“De scheiding tussen Rooms-Katholiek en Protestant is achterhaald”Lees het artikel

Voor vragen, opmerkingen en aanvullingen: kenniscentrum@irs.nu

Interesse in een Nieuwsbrief?

Categorieën

Algemene beeldvorming

Wat betekent het woord katholiek? Wat is rooms-katholiek en wat is protestant? Wat zijn de verschillen in leerstellingen binnen de protestantse kerken en de Rooms-Katholieke Kerk? Al deze onderwerpen komen in deze categorie aan de orde.

Informatie voor jongeren

Aan de hand van veel korte filmpjes wordt aan jongeren informatie over de verhouding Rome - Reformatie gegeven.

Vragen en antwoorden

Heb je een vraag over de verhouding Rome - Reformatie? Of vraag je je als rooms-katholiek af waarom protestanten bepaalde zaken anders doen dan jij. Of wil je als protestant weten waar bepaalde rooms-katholieke gebruiken op gebaseerd zijn? Deel dan je vraag via het Kenniscentrum van IRS.

Theologische aspecten

Dit blok gaat met name in op de theologische verschillen/overeenkomsten tussen rooms katholieken en protestanten.