Terug naar overzicht

Protestant
Liturgie en ambten

Beperkt aantal protestantse kerken viert annunciatie

Reformatorisch Dagblad

22 MRT 2022

angel-989651_1280

Terug naar overzicht

Enkele protestantse kerken herdenken vrijdag de annunciatie, de aankondiging van de geboorte van Jezus Christus. Sommige geven daarmee gehoor aan de oproep van prof. dr. A. Huijgen.

De christelijke gereformeerde Barnabaskerk in Apeldoorn-Centrum houdt een evensong, met een vocaal kwartet uit de gemeente en een meditatieve bijdrage van prof. Huijgen. In de protestantse gemeente in Vleuten vindt een annunciatie-vesper plaats.

Prof. Huijgen, hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn van de Christelijke Gereformeerde Kerken, publiceerde in juni zijn boek ”Maria. Icoon van genade”. Daarin pleit hij onder meer voor het (muzikaal) vieren van het feest van de annunciatie. „De herdenking van de annunciatie past wat mij betreft uitstekend in de lijdenstijd”, zei hij in het Reformatorisch Dagblad. „Je belicht Maria als icoon van genade, hoe Gods genade haar ten deel viel. En dan hoeft de aandacht voor Maria niet ten koste te gaan van die voor de lijdende Christus. Dat is nooit de bedoeling.”

De oproep van prof. Huijgen leverde uiteenlopende reacties op, zowel instemmend als afwijzend. Zo vindt ds. J. Joppe, predikant van de hersteld hervormde gemeente in Barneveld, de adventsperiode de juiste tijd om over de aankondiging van de geboorte van Christus te preken. „Met het vieren van de annunciatie sluiten we aan bij de rooms-katholieke traditie”, zei hij vorig jaar in het Reformatorisch Dagblad.

Het is overigens niet nieuw dat –naast rooms-katholieke kerken– ook protestantse gemeenten de annunciatie herdenken. Zo hielden de protestantse gemeenten in Dokkum, Nijmegen, Gouda, Mijdrecht en Vleuten al eerder vespers rond de annunciatie.

Foto niet behorend bij artikel.  Afbeelding van günter via Pixabay